På följande sidor finns friidrottsstatistik för Småland, utomhussäsongen 2009. Felaktiga eller saknade  

    resultat kan meddelas till Anders Grönvall.

    © Inferens Statistikkonsult

    Tävlingar som registrerats under utomhussäsongen 2009 finns här.